Solucan Gübresi ve Faydaları

Toprakta solunca gübresi

Solucan Gübresi ve Faydaları
Solucan gübresi nedir? Solucan nasıl üretilir? Solucan gübresinin faydaları nelerdir? Solucan gübresinin özellikleri nelerdir? Solucan gübresinin avantajları nelerdir? Solucan Gübresi Yapımı Nasıldır? Solucan Gübresi Ne Kadar Kazandırır? Solucan Gübresi Ne İşe Yarar? Solucan Gübresi Üretim Tesisi Nasıl Kurulur? Solucan Gübresi Nasıl Satılır? Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan
Solucan; toprağın içinde yaşayan, ince uzun, yumuşak vücutlu bir hayvandır. Rengi kırmızımtırak kahverengidir. Ortasından ikiye kesilse de, her iki parça tek başına yaşamaya devam eder.

Solucanın vücudu 100-200 kadar halkanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Başta ki, sondaki halkalar koni biçiminde incelip son bulurlar. Baş tarafta hayvanın ağzı, sonda da anusu bulunur. Ortaya yakın yerdeki birkaç halka, hele yumurtlama sırasında, şişer. Buraya «kemer» adı verilir.

Hayvanın vücudunu saran deri hem solunum, hem duygu organı işini görür. Salgılanan çok ince bir kireçli tabakayla kaplı olan deride görme duygusu olan hücreler varsa da, solucan bunlarla ancak gün ışığını fark eder. Derinin salgıladığı sümükümsü bir madde solucanın devamlı olarak yumuşak, nemli kalmasını sağlar.

Solucan nasıl üretilir?
Solucanlar yumurtayla ürerler. Erkek organ da, dişi organ da aynı hayvan üzerinde bulunur. Dişilik deliği 14?üncü, erkeklik deliği de 15?inci halkada bulunur. Yumurtanın döllenmesi İki hayvanın birleşmesiyle olur. Yumurtalar çıktığı zaman hayvanın kemer kısmından besleyici bîr sıvı salgılanır, yumurtalar bu yapışkan kısma yapışırlar.

Solucanlar tüneller açarak toprağı havalandırmaları bakımından tarıma faydalı hayvanlardır. Yalnız, bazen da mikroplu bir hastalıktan ölerek derine gömülmüş hayvanların mikroplarını da toprak üstüne çıkarırlar.

Solucanların hepsi topraklarda yaşamaz, sularda yaşayan çeşitleri de vardır. Bunların vücut yapılışları da az çok farklıdır.

Bunlardan deniz suyu içinde yaşayanların bîr kısmı salgıladıkları sıvıdan meydana gelmiş bir kabuk içindedir. «Spirograf», «serpul» adı verilenler bu çeşit solucanlardır. Bunların baş taraflarında, borunun dışında püskül biçiminde solungaçları bulunur. «Nereis», «arenikol» gibi solucanlar ise suyun içinde serbest dolaşırlar.

Bunu da oku :  Solucan Yetiştiriciliği

Solucan Gübresi Nedir?
Solucan gübresi yaklaşık 40 yıldır başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi tarımsal işletmeleri tarafından üretilmekte ve kullanılmaktadır.

Solucan gübresi; Kırmızı Californiya solucanı adıyla bilinen Lumbricus rubellis ve Eisenia foetida toprak solucanı türlerinin organik olarak yetiştirilmiş büyükbaş hayvanların dışkıları ve organik bitkisel materyallerin fiziksel ve kimyasal yapılarını değiştirmeleri temeline dayanarak ürettikleri bir toprak düzenleyici ve bitki besleme materyalidir.

Bu değişimde 1 m3 hacimlik hammadde içerisinde yaklaşık 250.000 adet solucan üç ay süresince işlem yapmaktadır. Solucan gübresi içerdiği yüksek düzeyde toprak ve bitki için yararlı simbiyotik (rhizobium) ve asimbiyotik (serbest ve azot fiske eden bakteriler ve mikoriza mantarları) bakteriler ile toprağın mikroflora ve mikrofaunasmasında canlılık kazandırır.

Solucanlar sindirim sistemleri içinde sentezledikleri antibiyotik nitelikli yapılar, aminoasit ve vitaminleri dışkılarına karıştırarak ortaya çıkan gübrenin biyolojik aktivitesini arttırırlar. Böylece bu gübreyle beslenen bitkilerin sağlıklı ve hızlı gelişmelerini sağlarlar. Sözü edilen bu biyolojik stimulatörler diğer hayvansal gübrelere oranla 100 kat daha fazladır. Kimyasal gübrelerde ise hiç bulunmamaktadır.

Ayrıca muhteviyatındaki humik asit ve fulvik asit bitki beslemesi için son derece gerekli olan maddelerdir.

Solucan gübresinin özellikleri nelerdir?
? Granüler yapısı toprağın sütrüktürünü düzenleyip havalanmayı sağlarken su tutma kapasitesinin yüksekliği topraktaki su stresini minimize etmektedir.
? Yapısındaki çok sayıda bakteri verildiği topraktaki zararlı bakterilerle rekabet ederek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır, böylece bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır.
? Hava şartlarının olumsuz etkilerine(don, sıcaklık farkları vb.) karşı bitkiyi korur.
? Kesinlikle yabani ot tohumu içermez.
? Kaliteli, bol verimli ve raf ömrü uzun ürünler elde edilmesini sağlar.
? %100 ekolojik ve non-toksiktir.
? Toprağın Ph, sütrüktür, nem gibi özelliklerinin düzenlenmesini sağlar.
? Bilhassa kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar.
? Asitli, kumlu toprakları düzenleyerek tarıma elverişli hale getirir.
? Kokusuzdur.
? Solucan gübresiyle yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.
? Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.
? Toprakta uzun süre kalır dolayısıyla bitkinin uzun süre besin ihtiyacını karşılar. Besin elementlerini bitkinin ihtiyacına göre tedricen bitkiye kazandırır.

Bunu da oku :  Soxulcan Gübresi

Solucan Gübresi çok sayıda simbiyotik bakteri (Rhizobium) ve asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (Azotobakter) ve mikoriza mantarları ihtiva eder. Bu mikro organizmalar toprak içinde bulunan ancak bitki tarafından alınamayan besin maddelerine parçalayarak bitki tarafından alınabilir forma dönüştürürler. Ayrıca azot fiske eden bakteriler havadaki azotun toprağa kazandırılmasını sağlayarak bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Solucanların salgı maddeleri enzimler üretim süreci içinde dışkılarına karıştığında çok sayıda ve çeşitte enzim, vitamin, aminoasit, büyüme hormonu içermektedir. Bunlar ise bitkinin daha hızlı gelişmesini ve olumsuz çevre şartlarına karşı dirençli olmalarını sağlar.

Solucan gübresinin faydaları nelerdir?
? Bitkiler için aynı anda hem besin kaynağı hem de büyümeleri için teşvik olarak etkilidir;
? Humusu az olan toprakları iyileştirir, topraktaki faydalı mikroorganizmaları uyarır,
? Toprağın genel durumunu iyileştirir ve topraktaki organogenetik elemanlarını bitkilerin alabileceği sekle dönüştürür;
? Organik maddeleri az olan topraklar için organik azotun yüksek oranı büyük önem taşımaktadır, özellikle uzun sure mineral gübrelemeden sonra;
? Gübre özün içerdiği besleyici elemanlar daha uzun sure için toprakta kalmaktadır, bu da bitkilerce daha iyi alınmalarını sağlar;
? Hızla suda çözünür ve ziraatta kullanılan tüm ilaç ve gübrelerle uyumludur;

Bitkilerin sağlam kok sistemi oluşması için yardımcı olur, bitkilerin stres ve patojenlere karsı dayanıklılığını artırır ve ekolojik temiz ziraat ürünlerinin üretimi için mükemmel bir gübredir.

Bunu da oku :  Solucan gübresi üretim maliyeti

Sebzeler
? %30-50 yüksek verim sağlar.
? Tohum çimlenmesi enerjisinde %40 oranında artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür.
? 10-15 gün erken fide oluşumu sağlar.
? 10-15 gün hasatta erkencilik sağlar.
? Ekolojik olması nedeniyle solucan gübresi ile beslenen sebzeler orijinal renk,aroma ve lezzete sahip olur.
? Sulu solüsyonları yaprak ve gövdede pestisit görevi görür.

Bağcılık üzerine etkileri
? Bitki köklerinin hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlar.
? Üzümlerde erken hasat sağlar böylece kaliteli ve orijinal ürünlerin piyasaya erken girmesini sağlar.
? Türe özgü aroma ve lezzet kazandırır.

Patates tarımı üzerine etkileri
? %40-70 verim artışı sağlar
? Yıl boyu toprağın besin maddesi içeriğini korur.
? %15-45 yüksek oranda nişasta sentezlenmesini sağlar.

Meyvecilik üzerine etkileri
? Hızlı ve güçlü fidan gelişimi sağlar.
? %100 başarılı tansplantasyon (şaşırtma) sağlar.
? Meyveler 10-15 gün erken hasat edilir.
? Meyveler daha büyük, orijinal morfoloji, aroma ve lezzetli olmalarını sağlar.
? Meyvelere ekolojik, temiz, kansorejen madde içermeyen yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip özellikler kazandırır.


Solucan gübresi nasıl üretilir

Çim üzerine etkisi
? Çok güçlü, dayanıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini sağlar.
? Çimlerin sararmalarını engeller.
? Çimlenme verimini artırarak tohum maliyetini düşürür.

* Solucan Gübresinin sebzelerde dikim öncesi sıraya atılması önerilir. Dikim sonrası atılması zorunluluğu durumunda fidenin yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması önerilir.

* Solucan Gübresinin ağaçlarda dikim öncesi ve sonraki dönemlerde yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması önerilir.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 44 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment