Güvercin gübresi ve faydaları

Güvercin boku ve faydaları

Güvercin gübresi ve faydaları
Güvercin Nasıl Yetiştirilir? Güvercin Yetiştiririrken Nelere Dikkat Edilmelidir? Güvercin Gübresi Nedir? Güvercin Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Güvercingiller – Lat. Columbidae
Omurgalı hayvanlardan Kuşlar sınıfının Yağmurkuşları takımının, Güvercinler alt takımına giren bir familyadır. 289 güvercin ve kumru türünü kapsayan bu familyaya ait kuşların gövdeleri kalın, bacakları kısa, kanatları kuvvetli, gagaları yumuşaktır. Boyları 15-80 cm arasında değişir. Burun deliklerinde perdeden bir kapakçık vardır. Türlerin çoğu tek eşlidir. Genellikle iki yumurta yumurtlarlar. Her iki eş de kuluçkaya yatar, yavruları birlikte beslerler. Yeni doğmuş yavrular önceleri, güvercin sütü ile beslenir. Güvercin sütü, kursak üzerinde yer alan birtakım hücrelerden salgılanan bir sıvıdır. Yavru biraz büyüyünce güvercin sütü içine yarı sindirilmiş besinler katılır. Yavru bu besinleri gagasını ana ve babasının gagası içine daldırarak alır. Kutuplar dışında hemen her yerde yaşarlar. Çabuk çoğalırlar, yalnız bitkisel besinlerle beslenenleri olduğu gibi salyangoz, kurtçuk gibi küçük hayvanları yiyen türleri de vardır. Ağaç dallarında kaya oyuklarında binaların çatılarında yaşarlar. Halk arasında Güvercingillerin büyük türlerine güvercin, küçük türlerine kumru denir. Bu familyanın en iyi bilinen türleri: Kaya güvercini, gök güvercin, tahtalı güvercindir. Kaya güvercininden pek çok evcil güvercin ırkı elde edilmiştir. Kafes kuşu olarak yetiştirilen evcil güvercinler yuvalarına çok sadıktır.

Güvercinler toplu olarak yaşayan bir kuş türüdür. Bundan dolayı gübrenin bir arada toplanması ve kullanılması sağlanır. Güvercinler almış oldukları yemlerin bir kısmını sindirmeden veya tam sindiremeden dışkı olarak dışarı atarlar. Ayrıca güvercinlerin kanatlılar içerisinde, gübresindeki ürik asit düzeyi yüksektir.

Bunu da oku :  Güvercin Gübresi Nasıl Kullanılır?

Güvercin Yetiştiririrken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Başarılı bir güvercin yetiştiriciliği yapabilmek için, öncelikle hayvanların yaşayacağı en uygun yetiştirme şartlarının hayvanlar için sağlanması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde önce hayvanların gübre verimlerinde düşme görülür, daha sonraki aşamada ise çeşitli rahatsızlıklar ve peşinden ölüm gelebilir. Güvercinlerin öncelikle barınaklarının iyi planlanması, içinde gerekli donanımların sağlanması gerekir. Barınak içinde ışık, sıcaklık, nem, havalandırma gibi hayvanlar için hayati öneme sahip faktörler en uygun şartlarda sağlanmalıdır. Bu şartlar sağlandıktan sonra diğer önemli bir konu sağlığa uygunluk konusudur. Hijyen korumaya yönelik tedbirler alınmalı ve böylece çıkması muhtemel hastalıklar önlenmelidir. Barınak içinde uygun yaşama şartları sağlanan güvercinlerde diğer önemli bir konu ideal beslemenin yapılmasıdır. İdeal bir besleme yapmanın yolu, dengeli bir rasyon hazırlamaktan geçer. Bir rasyonun temel öğeleri olan enerji sağlayan hububatlar, protein sağlayan baklagil ile mermer tozu, tuz, vitamin ve mineral gibi diğer öğeler dengeli bir oranda yeme katılmalıdır. Güvercin hızlı büyüyen bir kuş türüdür ve gelecekte güvercin etçi hayvan materyali olarak önem kazanabilir.

Barınak
Güvercinler için barınak söz konusu olunca akla çeşitli şekillerde yuvalar, kafesler ve kümesler gelir. Bu barınaklar, kişinin maddi olanakları elverdiğince çeşitli ebat ve şekillerde olabilir. Burada önemli olan, güvercin için ideal barınma ortamının sağlanmasıdır. Güvercin barınakları evin bir bölümü, bahçe, tavan arası, dam ve teras gibi herhangi bir uygun ortamda kurulabilir.

Bunu da oku :  Tavuk gübresi ve faydaları

Işık
Barınakları kurarken, cephesini en fazla güneş ışığı alacak şekilde ayarlamak önemlidir. Bu yüzden eğer ortam uygun ise, barınağın ön cephesi güney veya güneydoğu yönüne bakmalıdır. Eğer güvercinler evin bir bölümü veya çatı gibi kapalı bir yerde ise, o zaman güvercinin bulunduğu ortamın güneye veya güneydoğu cephesine bakmasına dikkat edilmelidir.

Nem
Aşırı nem güvercin barınaklarında mikrop üremesini kolaylaştırır. Nem oranının normalden az olması ise, tozlanmayı artırır ve güvercinlerde bir takım solunum yolu başta olmak üzere, bazı rahatsızlıkların çıkmasına neden olur.

Havalandırma
Havalandırmanın barınaklarda sağlanması nispeten zordur. Çünkü havalandırma için barınağın penceresi veya bir kısmı açıldığında, hava şartlarının soğuk olduğu zamanlarda barınağın iç sıcaklığını ayarlamak zorlaşır. Sıcaklığı artırmak için barınak kapalı tutulduğu zaman ise barınak içi ortam havasız kalır. Bu ise güvercinlerin sağlığını direkt olarak etkileyen bir durumdur.

Güvercin Gübresi Nedir?
Eski yıllarda kısıtlı tarım arazisi bulunan yerlerde sebze ve meyve verimini arttırmak için güvercin gübresinden yararlanılmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir çok yöremizde, güvercin gübreleri tarlalarda-bahçelerde değerlendirilmektedir. Diyarbakır karpuzu, mercimek, kavun, fasulye, pamuk, antep fıstığı gibi pek çok üründe güvercin gübrelerinden yararlanılmaktadır.

Bunu da oku :  Güvercin Gübresi: Doğanın Sunduğu Organik Zenginlik

Güvercin gübresi, yaklaşık % 25 organik madde, % 2 azot, % 1-1,5 fosforik asit içermektedir. Organik tarım için bu veriler çok iyidir.

Osmanlı devleti döneminde Koğa adı verilen güvercin gübresinin önemli bir ihraç ürünü olduğu bilinmektedir. Devlet arşivinde Osmanlı İmparatorluğu na yurt dışından gelen güvercin gübresi talepleri ve buna istinaden yapılan ihracatlara ilişkin belgeler bulunmaktadır. Osmanlı devleti döneminde güvercin gübresinin Kapadokya bölgesinde üzüm bağlarında ve Diyarbakır çevresinde ise karpuz yetiştiriciliğinde kullanıldığı bilinmektedir.


Kuş Gübresi Nasıl Yakılır?

Güvercin Gübresinin Faydaları Nelerdir?
Güvercin gübresinin faydalarından dolayı, Anadolu’nun birçok yerleşim yerlerinin yakınlarında ve su kaynakları etrafında güvercin evleri inşa edilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde halen güvercin evlerine rastlamak mümkündür. Ayrıca insanların güvercinlere duyduğu sevgi ile beraber yıllarda beri güvercin yetiştiriciliği süregelmiş, son yıllarda güvercin sevdalıları artış göstermiştir. Güvercin sayısının artmasıyla, üretilen gübre miktarı da artış göstermiştir. Güvercin gübresi ayrıca süs bitkileri üretiminde de kullanılmaktadır.

Güvercin gübresiyle muamele edilmiş topraklarda yetişen bitkilerin vejetatif gelişimi hızlı olmakta, bitkilerin olumsuz şartlara dayanımı artmakta ve ürün kalitesi iyileşmektedir. Yalnız güvercin gübresi verilirken aşırıya kaçılmamalı ve toprağın su isteği karşılanmalıdır.

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.3]
(Visited 1.066 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment