Solucan Yatağı

Solucan Yatağı

Solucan Yatağı
Solucan Yatağı Nedir?
Bir solucan yatağı, esas olarak, solucanların yetiştirilmesi ve beslenmesi için bir ekosistem versiyonudur. Solucan kutuları herhangi bir bahçe mağazasında bulmak kolaydır fakat bunlar küçük ve sınırlıdır. Ayrıca doğallıktan daha uzaktır. Diğer taraftan bir solucan yatağı, daha fazla solucan ve daha fazla fayda sağlamak için bahçenizde daha geniş bir alanda inşa edebileceğiniz platformu size sunar.

Üç tip kompost solucanı vardır. Bunlar epigeic, anecic ve endogeic olarak adlandırılırlar. Solucan yatakları bu üç türe göre ayarlanmalıdır.

Epigeic Türü Solucanlar: Bu tip solucanların, toprak içinde tünel kazmadıkları için toprak yapısına doğrudan etkileri yoktur, çünkü toprak altında değil toprak üstünde yani yüzeyde yaşarlar ve atık yapraklarla beslenirler. Bu nedenle tür olarak bitkilerle beslenen canlılardır.

Endogeic Türü Solucanlar: Toprak yiyen solucanlardır ve besinlerini esas olarak sindirim sistemlerinden geçirdikleri zengin içerikli toprakların kendisinden temin ederler.
Solucan gübresi üretiminde bu üç tür solucanlardan Epigeic türü kısmen, anecic türü ise yaygın olarak kullanılır.

Anecic Türü Solucanlar: Bu tür solucanlar ise daha çok toprak yüzeyindeki yapraklar ve toprağın en üst katmanıyla beslenirler ve toprak ve bitki ile beslenen canlılardır. Genellikle toprağın kütle yoğunluğuna bağlı olarak toprak üstü gübre üretirler.

Vermikompost oluşum süresince hiçbir kötü kokunu olmaması oldukça ilginçtir. Bu olgunun gerçekleşmesinde birçok durum etkendir. Bunlardan en makul olanı, solucanın tenine yayılan, cildinde dolaşan oksijence zengin olan hemoglobindir. Solucanlar çürüyen atıkların H2S, merkaptanlar, skatol vb. bileşiklerle kötü koku üretimini, atıkları kokusuz komposta dönüştürerek oksidasyona uğratmak için oksijen yayarlar.

Solucan Yatağı Nasıl Yapılır?
Solucan yatakları çeşitli şekillerde yapılabilir ve cam balık akvaryumlarından büyük plastik kutulara kadar birçok farklı solucan yatağı fikri vardır. Gerçekten de büyük bir solucan yatağı yapmak için en iyi yol, bahçenizde veya bahçenizde yanlara doğru kazılmış bir yatak yaratmaktır. Yükseltilmiş bir yatak yapmak yerine, solucan yatağınız yere indirirseniz daha iyi çalışır. Bir kare veya dikdörtgen bir çukur kazarak başlayın, ardından altını karton veya yatay bezle ve kenarları ahşap tahtalarla hizalayın.

Alternatif olarak, tuğla veya çimento blokları kullanabilirsiniz. Yatak yapmak ve yatağın alt kısmında kalın, kabarık bir tabaka oluşturmak için gazeteyi parçalayıp nemlendirin. Solucanlar, toprak ve yiyecek artıkları ekleyin ve solucanlarınızın zengin organik toprak ve kompost haline getirdiğini izleyin. Yatağı nemli tutun ve kurumasına izin vermeyin yoksa solucanlarınız ölür.

Solucanları beslemek ve üremeyi teşvik etmek için düzenli olarak daha fazla yiyecek atığı ve solucan maması ekleyin . Yatağın alt kısmını kapatmayın, solucanların yataktan toprağa hareket edeceğini unutmayın. Onları kesinlikle yatakta tutmak istiyorsanız, kenarlarına sabitlenmiş bez kullanın. Çok geçmeden bahçeniz için gelişmekte olan bir solucan ve zengin bir kompost topluluğuna sahip olacaksınız.

Epigeic tip solucanlarda toprağa ihtiyaç olmadığından hazırlanacak olan solucan yataklarında toprağa gerek yoktur. Ancak eğer hem epigeic hem de anecic tipler birlikte kullanılacaksa, hazırlanacak olan solucan yataklarının zeminine 15 cm’den az olmamak koşuluyla tınlı toprak konulması önerilir. Kompostlama işlemi çukurlarda, beton tanklarda, beton kuyu halkalarında, ahşap veya tuğla kenarlı yer yataklarında, ahşap veya plastik kasalarda yapılabilir. Kompostlama yataklarının konuşlanacağı yer oldukça önemlidir. Gölge ve yerden yüksek, yağmurlu zamanlarda su birikintilerinin olmayacağı bir yer seçilmelidir.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 429 times, 1 visits today)

Related posts

One Thought to “Solucan Yatağı

  1. nihat tosun

    bir solucan yatağında en fazla kaç solucan olmalıdır? mersin

Leave a Comment