Solucan gübresi üretimi ruhsatlandırma ve yasal mevzuatlar

Solucan gübresi üretimi ruhsatlandırma ve yasal mevzuatlar

Solucan gübresi üretimi ruhsatlandırma ve yasal mevzuatlar
Değerli Girişimciler ve Üreticiler;
TOSGÜB olarak Ruhsatlandırma ve yasal mevzuatların uygulanması konusunda bilgimiz dahilinde aktarım yapmak istedik.

Sürekli altını çizmek istediğimiz konu, “solucan gübresi üretmek ciddi ve sorumluluk isteyen bir iş koludur” öncelikle bu fikri zihnimize kaydettik.

Ruhsatlandırma süreçleri detaylı olduğu için genel ve anlaşılır şekilde aktarmaya çalışacağız.

Öncelikle tedarik etmemiz gereken belgeleri sıralamak daha açıklayıcı olacaktır.

* 29 Mart 2014 Tarihli ve 28956 Sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik üzerinden ilerleyeceğiz.

1. Şirket kurulumu; ( şahıs, Limited, Anonim )
2. Çalışma Ruhsatı ; Belediyelerden alınmaktadır ve üretim yapılan tesisin yapı ruhsatı olması gerekmektedir. (Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı )
3. Kapasite raporu ; Kayıtlı olunan ticaret odasına yapılan başvuru sonucunda ilgili mühendislik birimi tarafından tesisinizde yapılan inceleme sonucu kullandığınız makine, ekipman, su, elektrik gibi giderlerin analinizin yapıldığı ve yıllık üretim ve stoklama durumunuzun tespit edildiği belgedir. ( Kullandığınız makinaların faturalı olması gerekmektedir. )
4. Üretim Prosesi ; Yemin hazırlandığı alandan başlayarak, Isıl işlem, yemleme, hasat, Nem alma ve Ambalajlama süreçlerini anlatan sizin yada bir proje ofisine çizdireceğiniz işletmenizin kaşesinin ve sorumlusunun imzasıyla hazırlanan belgedir.
5. Gübre analiz raporu; Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığının gübre analizi için Akreditasyon verdiği özel laboratuvarlarda yaptırabilirsiniz. ( İlgili yönetmelikte belirtilen Ağır Metal oranlarının altında olduğunu belgelemeniz için ayrıca Ağır metal analizi de yaptırmalısınız)
6. Etiket ve Ambalaj örneği ; bir Grafik tasarımcıya yönetmelik ekinde belirtilen formatta kaşe ve imzanızın bulunduğu Etiket çalışmasının yapılması. ( İlgili yönetmelik Ek:15 )
7. Organik tarımın esasları ve uygunluk raporu ; Bu belge için yine bakanlığın akreditasyon verdiği özel kurumların denetlemesi sonrasında alınacak belgedir. ( Üretim Ruhsatı ve Lisans belgesi alındıktan sonra başvurulacak )
8. Üretim Yeri uygunluk raporu; İl tarım müdürlüğü yetkilileri tarafından ilgili yönetmeliğin EK:8`inde yer alan form doldurulmaktadır. ( Üretim ruhsatı sürecinde detaylandıracağız. )

Bunu da oku :  Solucan Yatağı

Bir sonraki yazımız da ilk olarak Tesiste olması gereken özellikleri, makine ekipmanları daha sonra peyderpey Üretim izni belgesini, sonraki yazılarımızda ise önce Lisans sonra Tescil belgesinin alınmasındaki süreçleri yaklaşık maliyetleriyle aktarmaya çalışacağız.

Üreticilerimizin ve girişimcilerimizin düşündüğü kadar zorlu süreçler olmadığını bildirir saygılar sunarız.
TOSGÜB KURUMSAL İLETİŞİM

Soru : Suat Mamur Kırmızı solucan gübre satış ve pazarlama kooperatifine üye olunca şirket kurmaya ve o kadar prosedürle uğraşmaya gerek yok. Zaten kanunen ürettiğimiz gübrelerin satım işini bizim adımıza kooperatif yapıyor.

Cevap: Tosgüb Ltd. Şti. Suat bey merhaba, Satış konusunda haklı olabilirsiniz yalnız üretim konusunda Organik statüsünde olacaksa bazı prosedürleri tesislerin yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Kooperatif hakkında bilgimiz olmadığı için kesin ve net cevap vermemiz doğru olmaz.

Cevap: Barlas Göze Kanunen gerekli izinleri almadan üretim de yapamazsınız Suat bey.

Kadir Eray; Suat Mamur sonuçta Tosgubrenin açıklamalarına uymak zorundasın kimse senin ne yaptığını bilemezdi bu yaptıklarını belgelemek için gerekli kurumlardan yetki belgesi almak zorundasın, kooperatif hangi üyesinin belgeleriyle uğraşma zamanı bulur sen nasıl olurda bunu kooperatiften beklersin

Bunu da oku :  Solucan Gübresi Üretimi Karlı Bir İş midir?

Suat Mamur; o zaman neden kooperatif var sembolik mi. Herhalde gerekli belgeler ne ise onu sağlayacaktır başındaki insanlar bunları biliyor zaten. Satış amacı güttüğü için

Tosgüb Ltd. Şti. Suat Mamur bey, Araştırdığımız bir konu değil ama yasal mevzuatlara göre teknik olarak üretim izni olmayan bir gübrenin organik statüsünde satışı eğer mevzuatta açıklık yoksa maalesef mümkün görünmüyor.
Yalnız konunun başında da söylediğimiz gibi sürece hakim değiliz ama mantık olarak pek mümkün görünmüyor. Saygılar.

Uyarı : Sezgin Can Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler sizin gibi üreticiler olduğu sürece bu sektörde bilgileri vermek için para talep edenlerin ve bu işlerden rant sağlayanların önüne geçileceğinin düşüncesindeyim küçük çapta üreticilerin doğru adımlarla hızlı bir biçimde yol almasını bilgilenmesini sağlıyorsunuz hayat paylastıkça güzeldir. Cani gönülden başarılarınızın devamını dilerim .

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 1.015 times, 2 visits today)

Related posts

One Thought to “Solucan gübresi üretimi ruhsatlandırma ve yasal mevzuatlar

  1. Kırmızı Solucan Gübresi Ortak Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi

    Değerli Üreticiler

    Kırmızı Solucan Gübresi Kooperatifi olarak duruma bir açıklık getirelim. Kooperatifimiz, diğer kooperatiflerle birlikte bu konularda Bakanlık yetkileri ile sürekli istişare içerisin de olmakla birlikte sektördeki bütün üreticilerin yolunu açmak için uzun bir suredir çalışmaktadır. Bu süreçte, bakanlığa 2 proje sunulmuştur. Bunlardan birincisi; Ortak Üretim Tesisleri açılması ve talep eden üreticileri (başta kendi ortaklarımız olmak üzere) bu tesislere toplamaktır. Bu tesisler kooperatifin tesisi olacağından yasal prosedür ile kooperatif ilgilenecek ve mevzuata uygun bir tesis kurulacaktır. Suat beyin demek istediği bu projedir. Diğer projemiz ise küçük ve kendi yerinde üretim yapacak üreticilere belli standartlarda ürün ürettirmek ve kayıt altına almak ile ilgilidir. Bu proje ile ilgili de görüşmelerimiz devam etmektedir.

    Kooperatifimiz, büyük küçük üretici gözetmeksizin bütün üreticileri kapsayan çözümler üretmeye ortaklarından aldığı güç ile devam edecektir.

    Saygılarımızla,

Leave a Comment