Sığır gübresi ve faydaları

Sığır gübresi ve faydaları

Sığır gübresi ve faydaları
At ve koyun dışkıları daha az su içerdiği için sıcak (kuru) gübrelerdir. Çürümeleri kolay olup çürüme esnasında yüksek sıcaklık oluştururlar. Daha fazla su içeren sığır gübrelerine ise soğuk gübre denir. Sıcak gübreler soğuk gübrelere göre daha çok bitki besin maddesi içerirler.

Bahçeniz de organik tarım yapmak istiyorsanız organik gübrelerle biraz haşır neşir olmanız kaçınılmaz oluyor.

Konvansiyonel tarımda kimyasal gübreler doğrudan bitkiyi beslerken toprağı devreden çıkarıp topraktaki mikro organizma faaliyetlerini durduruyor. Oysa organik tarımda bitki beslemenin esası, toprağı beslemekten geçer. Biz toprağı besliyoruz, toprak bitkiyi, bitkide bizi besliyor dolayısıyla herkez kazanıyor ve böylece sürdürülebilir bir tarım döngüsü başlıyor.

Organik gübrenin, organik tarım için önemi şüphesiz çok fazla, ancak kompostlaşmış gübre bulmanın biraz sıkıntılı olması bulunan gübrelerin kompostlaşmamış olması gibi bazı durumlar faydadan çok zarar getiriyor. ACK tarım ticari olarak konuyu açıklamış ayrıntı için buradan bakabilirsiniz. Bahsi geçen fermantasyon ( kompostlaşma ) organik gübre için doğru bir yaklaşım. ACK tarımın bahsettiği kompost sistemi aslında çok basit, son yıllarda sayısı giderek artan bilinçli köylüler ve mandıra sahipleri tekniğine uygun kompost üretimi yapabiliyorlar.

1000 metre kare bahçe için genel olarak 4 ton gübre uygulandığı düşünülürse ticari gübrelerin maliyeti çok yüksek çıkabilir. İster bahçeniz için olsun isterseniz site önüne çim ekecek olun doğru kompostlaşmış inek gübresini çevre mandıralardan veya dökme olarak satan gübrecilerden kolayca temin edebilirsiniz. Bunun için bazı noktalara dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

Bunu da oku :  Ahır Gübresi

Gübre rengi: İnek gübresi yığınına yaklaşmadan önce genel rengine bakın, koyu kahve tonlarında olmalıdır. Açık sarı renkli veya tonlarında olursa iyi kompostlaşmadığını gösterir. Gri renkliyse kompst aşırı ısınmış gübre alevlenmiş demektir Hiçbir değeri yoktur.

Koku: Doğru kompostlaşmış ve kompostlaşma işlemi bitmiş inek gübresi kötü kokmaz. Gübre yığını kötü kokular saçıyorsa bitkiler için zararlı olduğu kadar çevre içinde zararlı olacaktır. Bahçeye uygulandığında Kompostlaşma devam ettiğinden bitkilerin ihtiyaç duyduğu oksijeni kullanarak bitkilerin ölmesine neden olur.

Sap Saman İçeriği: İnek gübresi içerisindeki sap ve samanlar gözle rahatlıkla seçilebilir. Eğer sap ve samanlar açık sarı renkliyse kompostlaşma gerçekleşmemiş demektir. Kompostlaşmış gübrede az sayıda sap veya saman göze çarpabilir ancak bunlarında rengi kahverengiye dönüşmüş ve çürüme işleminin gerçekleşiyor olması gerekmektedir.

Ot tohumu: Kompostlaşma gerçekleşmediğinde gübreyle birlikte ot tohumlarıda bahçeye girebilir, ancak ot tohumlarını gözümüzle seçemeyeceğimiz için sap ve samanların kompostlaşma derecesi ot tohumlarınında çürüme değerini gösterecektir.

Nem içeriği: Gübre hafif nemli, elinizle sıktığınızda sünger gibi olmalı, bıraktığınızda dağılmalıdır. Genellikle kuruyan gübrelerin kompostlaştığı düşünülmektedir aslında kurumuş inek gübresinin besinleri gitmiş, ot tohumları yaşıyor, mikro organizma faliyetleri durmuş demektir. Bu nedenle fazla bir değeri yoktur.

Büyükbaş hayvan gübresinin tarımdaki yeri
? Sığır gübresi, sıvı ve katı dışkıları ile yataklıkların karışımından oluşan artığın adıdır.
? Sığır gübresi, tümü organik madde ve organik artıklardan oluşur.Bu nedenle mikroorganizmalar için iyi bir gelişme ortamı oluşturur. Bu artıkların yanması sonucu organik madde oluşur.
? Sığır gübresi, organik madde toprağı oluşturan kum-kil-kireç arasına girerek bunları bağlayan, parçacıkları sararak toprağın sıvı ve gaz içeriğini (gözenek) ile ayarlayan, mikroorganizmalara kültür ortamı hazırlayan, toprağın organik komplekslerini oluşturan bu yolla erozyona direnci arttıran önemli bir maddedir.
? Sığır gübresi, toprakta çürüyen organik artıklar ve organizma kalıntıları toprağın organik maddesini oluşturur.
? Sığır gübresi, mikroorganizma kapsamı ile toprağa çok yönlü yarar sağlayan bir gübre çeşididir.
? Sığır gübresi, toprağımızın fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerini düzelten ve topraklarımızda sınırlı düzeyde bulunan humus yanında özellikle bitki besinlerinin elverişli halde depolandığı yer ve yararlı mikroorganizmaların besini olarak büyük önem taşır.
? Sığır gübresi, toprağın bünyesi, hacim ağırlık ve boşluklarını su tutma kapasitesini, rengini, ısınmasını, geçirgenliğini düzenler, su ve rüzgar erozyonuna dayanmasını sağlar.

Bunu da oku :  Leonardit Tipleri

? Sığır gübresi, yapıyı granüle hale getirir.
? Sığır gübresi, su tutma kapasitesini yükselmesini sağlar.
? Sığır gübresi, toprağın tava gelmesini yönetir ve işlenmesini kolaylaştırır .
? Sığır gübresi, kil oranı düşük kaba bünyeli topraklarda parçacıkların arasına girerek teksel yapıyı önler.
? Sığır gübresi, granül bir yapıya kavuşmasına ve akıcılık kazanmasına yardım eder .

? Sığır gübresi, topraklarda ise kil minerallerinin oluşturduğu sıkı yapıyı önleyerek zerreler arasında gevşemeye neden olur. İşlenme kolaylığı ve geçirgenlik sağlar .
? Sığır gübresi, buradaki etki asıl organik maddenin yaptığı fiziksel değişiklik sonucu olmakta, sözgelişi % 1 organik maddeyi toprağa ilave ettiğimizde su tutma kapasitesinde % 5 lik bir artış sağlamaktadır.
? Sığır gübresi, oluşturduğu organik madde koyu renkli olduğundan hafif bünyeli yani kumlu toprakların açık renginin koyulaşmasını sağlamakta ve böylece toprağın ısınmasını kolaylaştırmaktadır.
? Sığır gübresi, zerreleri birbirine yapıştırarak su ve rüzgar erozyonuna dayanmasına katkıda bulunmaktadır.
? Sığır gübresi, organik artıklardan oluştuğundan bitkinin gereksinme duyduğu bütün elementleri içerir, özellikle en önemli bitki besini olan azotun kaynağını oluşturmaktadır.
? Sığır gübresi, toprağı bitki besinlerince zenginleştirmenin yanında çözünen bitki besinlerinin de depolanmasını sağlar.

Bunu da oku :  Keçi gübresi ve faydaları

? Sığır gübresi, tarıma yeni açılan alanlarda organik madde önceden açılmış alanlardan daha zengindir.
? Sığır gübresi, kullanılan bölgede yer altı ve yer üstü sularında kirliliğe sebep olmaz.
? Sığır gübresi, bazı özelliklerinden dolayı toprağın organik maddesini arttırmaktadır.
? Sığır gübresi, veya başka bir deyişle çiftlik gübresi hava ve çevre kirliliği yaratmaz.
? Sığır gübresi, toprağın bitki besin değerinin artmasını sağladığı bilimsel olarak ta kanıtlanmıştır.

? Sığır gübresi, toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Toprağın hava alması geliştiği için bitki köklerinin gelişimini sağlar.
? Sığır gübresi, Organik tarım için önemlidir. Üreticilerin isteklerinin yerine getirmesinde önemli bir yere sahiptir.
? Sığır gübresi, yetiştiricilerin daha fazla kimyasal gübre kullanımını önler.

? Sığır gübresi, insanların tüketimi için yetiştirilen gıdaların daha sağlıklı oluşmasında önemli bir yeri olan sığır gübresi, yetiştiriciler tarafından kullanılması önemlidir.

? Sığır gübresi, hem organik tarımda hem de diğer bitki yetiştiriciliğinde önemi ve yeri tartışılmaz.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]
(Visited 2.948 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment