Pamukta Gübreleme Önerileri

Pamukta Gübreleme

Pamukta Gübreleme Önerileri
Pamuk sıcak iklim bitkisidir. Özellikle gece gündüz sıcaklığı arasında büyük fark olursa çiçeklenme ve ilk kozaların oluşumunda gecikme meydana gelir ve kozaların açılması gecikir. Hava sıcaklığının yanında toprak sıcaklığı da kök gelişmesi üzerine etkilidir. Zayıf kılcal kök yapısına sahip pamuk bitkisinde toprak sıcaklığının düşük olması (17 C den daha düşük) kılcal kök gelişmesini engeller. Pamuk yetiştiriciliğinde toprakların kumlu tın, milli tın, tın ve killi tın gibi hafif ve orta yapılı, havalanması ve su tutuma özelliği iyi olan derin yapılı (1-1.5 m) toprakları sever. Toprakta taban suyu seviyesinin yüksek olmaması gerekir. Toprağın pH değeri 6.5-7.7 arasında olmalıdır. Toprağın pH değeri 8’in üzerinde olan topraklarda gelişme yavaşlar ve verim düşer. Toprak tuzluluğuna orta düzeyde toleranslı olan pamuk bitkisi, fazla tuzlu topraklarda çok fazla verim kaybı meydana getirir.

Ülkemizde Ege, Akdeniz, Çukurova ve GAP bölgelerinde geniş alanda üretimi yapılan pamuk bitkisi üretimi son yıllarda hasat maliyetlerinin ve diğer girdilerin yüksek olması nedeni ile pamuk üretiminin büyük bir kısmı GAP bölgesinde yoğunlaşmıştır. Pamuk üretiminde girdi maliyetlerinin, üretim maliyeti içindeki payının azaltılabilmesi birim alandan alınan ürün miktarının ve kalitesinin arttırılmasına bağlıdır. Mineral gübrelemenin dengeli bir şekilde kullanılması dekardan alınan kütlü ürün miktarını arttırdığı gibi çırçır randımanını ve lif kalitesini de arttırarak üretim maliyeti payını azaltmaktadır.

Bunu da oku :  Turunçgillerde Dengeli Gübreleme

Değişik topraklarda yetişebilen pamuk humusça zengin, iyi havalanan, derin yapılı topraklar ile alüviyal ve sulanabilir delta topraklarında, kumlu-tınlı, killi-tınlı topraklarda iyi gelişir.

Kumlu toprakları sevmez. pH’sı 6.5-7.5 arasında olan topraklarda iyi yetişir. Asidik topraklara kireç uygulaması verim ve kaliteyi artırmaktadır. Fazla asidik topraklardaki yüksek demir ve mangan konsantrasyonu pamuk bitkisinde kıvrılmış yaprak hastalığına yol açarak bitki gelişemez. Pamuk bitkisi toprak asitliğine karşı hassastır. Yıllık yağış toplamı 500-700 mm olan, gelişme döneminde yeterli yağışın alınabildiği yöreler ile sulanabilen sıcak yörelerde yetişmektedir.

Kuru pamuk tarımı yapılan topraklarda gübrelemede dikkatli olunmalıdır. Sulu tarımda yapılan pamuk yetiştiriciliğinde azotlu gübrelerin yarısı ekimde, diğer yarısı da çiçeklenme döneminde sıra aralarına verilmelidir. Fosforlu gübreler ekimden 20-30 gün önce, potasyumlu gübreler ise ekimde verilmelidir. Pamukta gübreleme ya serpme şeklinde tarlanın yüzüne elle veya fırfır ile serpilerek, ya da mibzerle banda uygulanır. Taban gübrelerinin ekimde mibzerle tohum yatağına tohumun 5-6 cm altına 7-8 cm Aralıklarla şerit şeklinde uygulanması iyi sonuçlar verir.

Bunu da oku :  Ahır Gübresi

Pamuk bitkisi hasada kadarki dönemde topraktan kaldırdığı azotun çoğunu koza oluşumu döneminde sömürmektedir. Bu dönemde günde dekardan 250 g azot kaldırılmaktadır. Bu yüzden söz konusu dönem öncesinden itibaren kök bölgesinde alınabilir azotun yeterli düzeylerde bulundurulması zorunludur. Bu da en doğru bir şekilde aşağıda verilen önerilerle sağlanabilmektedir.

Toprak yapısının düzeltilmesi ve özellikle kuru tarımda bitki beslenmesine yardımcı olmak bakımından ahır gübresi olgunlaştırıldıktan sonra sonbaharda pamuk ekilecek tarlaya verilip sürülerek toprak altına kapatılmalıdır. Kısa boylu pamuk çeşitleri uzunlara göre topraktan daha fazla besin maddesi almaktadırlar.

Pamuk tarımında doğru ve dengeli gübreleme yapabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir.

  • Toprak işleme, toprağın ekime hazırlanması.
  • Kaliteli tohumluk ( sertifikalı tohumluk)
  • Ekim mesafesi (sıra arası x sıra üzeri)
  • Münavebe*
  • Yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele
  • Sulama
  • Gübreleme

Pamuk Yetiştiriciliğinde Gübreleme Ülkemizde Çukurova, Ege ve GAP bölgelerinde en geniş şekilde pamuk yetiştiriciliği yapılmaktadır. Pamuk yetiştiriciliği yapılan yörelerde toprağın bünyesi genellikle hafif(mili kum), orta(tın), orta-ağır (killi tın), ve çok az düzeyde de olsa killi yapıya sahip topraklardır. Toprak reaksiyonu genellikle hafif alkali ve orta alkali şartlara sahiptir. Bazı yörelerde pH değeri 8.5 ve bunun biraz üstündedir.

Bunu da oku :  Gübreleme hakkında

Pamuk bitkisinde doğru gübreleme yapabilmek için toprağın analiz ettirilmesi gerekir.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 430 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment