Organo Mineral Gübre

Organomineral Gübre

Organo Mineral Gübre nedir?
Organik maddelerle minerallerin belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan bitki besin elementi grubudur. Bu bir araya gelmede çok önemli kimyasal biyolojik konular mevcuttur. Akıllı Gübre organomineral gübre grubu içerisinde yer akmaktadır fakat piyasada ki organomineral gübreler ile Akıllı Gübre aynı teknoloji aynı içerik ve aynı etkiye sahip değildir.

Organomineral Gübreler bitkilerin makro -ve mikro- besin element ihtiyaçlarına yönelik olup iyi tarım uygulamalarında kullanılabilirler.

Toprak ve yapraktan uygulanabilen bu ürünler, taban gübresi ve baş gübre işlevi görürler. Besin elementlerini bitkiye sağlamanın yanı sıra toprağın fiziksel özelliklerine de olumlu katkılar yaparlar. Böylece besinlerin bitki tarafından daha etkin alınmasını sağlarlar. Uzun dönemli kullanımlara bağlı olarak toprak kalite indeksinde sağladıkları dolaylı etkiler sayesinde bitki gelişimi ve ürün kalitesinde de iyileşmeler görülür. Bünyelerindeki besin elementlerinin etkin alınmasını sağlayacak doğal şelatlı içerikler sayesinde yıkanmaya bağlı kayıpları azaltırlar. Yetiştiricilik süresince görülebilecek besin eksikliğine bağlı verim kaybına yapraktan uygulamayla anında müdahale edebilmeyi sağlarlar. Çevre dostu gübrelerdir.

Neden Organomineral Gübre?
🌿 Türkiye topraklarının yaklaşık %70?i organik maddece fakirdir. Türkiye genelinde bu oran %3-4 olması gerekirken %0, %1, %1,5’da kalmıştır.
🌿 Organik madde azlığı, toprağın su tutma özelliğini kısıtlayarak verimi engeller.
🌿 Saf kimyasal gübre kullanımı toprağın tuzluluğunu ve dolayısıyla PH değerini artırır.
🌿 Bu durum tarımsal alanların bazik karakterli, pH değeri 7.5 ve üzeri olması sonucunu doğurmaktadır.
🌿 Optimum bitki isteği 4 olan pH değeri ancak organik maddenin yeteri kadar olması ile mümkündür.
🌿 Topraklarımızın bazik (alkali) karakterde olması bitkilerin topraktan besin maddelerini almalarını zorlaştırır ve verim kayıplarına neden olur.
🌿 Sadece organik gübre kullanımı bitkilerin beslenmesi için yeterli değildir.
🌿 Saf organik gübre kullanımı yabancı otlara sebep olarak ilaçlama gerektirebilir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 26 times, 1 visits today)

bunlar da ilginizi çekebilir

Leave a Comment