Vermikültür Solucanekin O-Ö

Vermikültür Solucanekin O-Ö

Vermikültür Solucanekin O-Ö
Solucan gübresi üretimi veya vermikültür, organik atıkları besince zengin humusa dönüştürmek için solucanlar ve mikro-organizmalardan faydalanır. Bu süreç, düşen yapraklar, hayvan gübresi yığınları ve çürümüş kütükler gibi ayrışmaya ve çürümeye başlamış bitki örtüsü içinde doğal olarak var olan bir süreçtir. Solucanlar bir taraftan ayrışmaya başlamış olan organik maddelerle beslenirken, diğer taraftan da kendileri de bizzat ayrışma sürecinde yer alan mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar ve protozoa gibi canlılarla da beslenirler. Organik maddeler solucanların sindirim sisteminden geçer ve gübre olarak dışarı çıkarlar. Elde edilen kompost bu dışkıdan ve diğer organik parçacıklardan oluşur. Bu sürecin yan ürünleri, doğal organik ayrışma sürecinde ortaya çıkan su buharı ve karbondioksittir. Geleneksel kompost elde etme yöntemlerinin aksine solucan kompostu tekniği ile elde edilen organik materyal yüksek ısılara erişmez.

Vermikültür (Solucan Gübresi) tanımı 1950’li yıllarda ortaya çıkıyor. Vermikültürü; kültürel ortamda toprak solucanlarının çoğaltılabilmesi ve bunlarla ilgili bir takım yan faaliyetlerin yürütülmesidir. 1980’lerden sonra vermikültür endüstrisi ortaya çıkmıştır.

Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü
Vermikültürü daha iyi anlamak ve doğru bir şekilde üretim yapabilmek için işe terminolojiyi öğrenmekle başlamak lazım, Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü en çok karşınıza çıkacak olan bazı temel terimleri içermektedir

O

OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü.

Oksidant: Oksijen içeren ve oksijenin yeni maddeler oluşturmak için kimyasal reaksiyona girmesi kolaylaştıran madde.

Oksin Hormonu: Bitkinin uç bölgelerinde sentezlenir ve köklere doğru taşınır. Işıktan kaçma özelliği vardır. Bitkinin boyuna uzamasını sağlar. Tohum çimlenmesinde ve hücre farklılaşmasında görev alır. Bitkide yaprak oluşumu, çiçek açma va meyve oluşmasını sağlar. Yönelme (tropizma) hareketinin gerçekleşmesini sağlar. Stomaların açılmasında görev alır. Oksin hormonu, fazla salgılanırsa; büyüme ve gelişme durur. Az salgılanırsa; büyüme ve gelişme yavaşlar ve yapraklar dökülür.

Bunu da oku :  Vermikültür Solucanekin Z

Oligochaeta (Kara ve tatlısu solucangilleri): Annelida şubesi (phylum) içinde bir taksonomik sınıflama. Bu sınıfın türleri segmentli vücuda, peristomium ve periproct bölümleri hariç segmentleri üzerinde kıllara, gerçek bir söloma, kapalı bir damar sistemine, dairesel ve uzunlamasına kaslar sayesinde emekleyerek ilerleme özelliklerine sahiptir.

Optimum Ekolojik Koşullar: Bir canlının en iyi şekilde yetiştiği ve en yüksek ürünü verdiği, çevre koşullarına verilen isimdir. Optimum ekolojik koşulların her bir canlı, cins, tür, çeşidine ve yaşam süresindeki değişik devrelere göre farklılık gösterir.

Organik Madde (Organic Matter): Bir zamanlar yaşayan bir organizma tarafından üretilen veya bir zamanlar yaşan organik maddeler.

Organometalik Bileşikler: Organometalik bileşikler Hidrojen ve karbon atomlarının bir metale bağlı olduğu organik bileşikler. Karbon atomunun H, C, N, O, F, Cl, Br, I veya At dışındaki diğer elementlerle karbon-metal şeklinde doğrudan bağlanarak oluşturduğu bileşikler sınıfı.

Orografik Yağışlar: Bir dağ yamacını izleyerek yükselen nemli hava kitleleri soğuyarak, içlerindeki nemi yağış halinde bırakırlar. Engebeli arazinin veya dağların neden olduğu bu tür yağışlar “orografik yağışlar” olarak isimlendirilir. (Orographische Niederschläge/orographic precipitation).

Ortak Yaşam: Organizmalar arasında karşılıklı ya da tek taraflı yarar sağlayarak yaşama şekline verilen isimdir. Baklagiller ile Rhizobium sp. Bakterileri arasındaki yaşam karşılıklı; küsküt ve canavar otunun çeşitli bitkiler üzerinde yaşaması buna örnektir.

Bunu da oku :  Vermikültür Solucanekin W

Ototrof Organizmalar: Kendi gereksinimleri olan besin maddelerini; inorganik maddeleri, organik maddeye çeviren çalıların genel ismidir. Genellikle klorofilli bitkiler bu grupta yer alır. Fotosentez yoluyla organik madde yapması için güneş ışığıma gereksinim duymaları nedeniyle, bu bitkilere bu isim verilir.

Ozon (O3): Üç oksijen atomundan oluşan molekülleriyle Zehirli, renksiz bir gaz. Sıvı halde lacivert rengini alır. Atmosferin üst katmanlarında yer alan ozon, dünyayı güneşten gelen morötesi radyasyona karşı korur. Ozon çok tehlikeli bir maddedir. Yeryüzünde ise gözleri, burnu ve boğazı tahriş eden ozon, solunum sistemini tahrip eder. Güneş ışığında fotokimyasal tepkimeye giren egzoz gazları, kirli havadan oluşan duman bulutlarında ozon ve nitrojen dioksit bulunur. Çok az insan ozonun ne kadar öldürücü olduğunun farkındadır. Bir gramın iki yüzde biri miktarda ozon almak öldürücü olabilir. Bir saç spreyi kutusuna saf ozon konsa, bu kutu tam 14.000 kişiyi öldürür.

Ozon Tabakası: Zararlı morötesi radyasyonu süzen, ozon içeren üst atmosfer katmanı. CFC türünden kimyasal maddelerin atmosfere bırakılması sonucunda ozon tabakasının zayıfladığı, bunun ise cilt kanserinde artışa neden olacağı hesaplanmaktadır.

Ö

Ölüm Hızı: Belli bir nüfustaki ölümlerin sayısı? Değişik biçimlerde hesaplanır. Bir hesaplama yöntemi olan kaba ölüm hızı, belli bir coğrafi alanda beher 1.000 kişi başına yıllık ölümlerin toplam sayısıdır.

Bunu da oku :  Vermikültür Solucanekin P

Ömür Otu: Sedum sempervivoides Bieb. (Crassulaceae) 20 cm kadar yükseklikte, tüylü, kırmızı çiçekli, iki yıllık ve otsu bir bitkidir. Dip yapraklar, rozet biçiminde bir araya toplanmıştır. Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Camuskulağı, kaya koruğu, ikbal otu, ikbal çiçeği, ömür çiçeği de denir.

Öncü Bitkiler: Çıplak alanlara ilk olarak gelip, orada bir bitki örtüsü meydana getiren türler. Bunlar, ekstrem yetişme ortamı koşullarına dayanabilen (aşırı sıcaklık, kuraklık, don, su ve besin maddesi eksikliği, vb.) bitkilerdir. Örneğin, orman yangınlarından sonra, yanık alan topraklarına otsu bitkiler, titrek kavak gibi odunsu bitkiler öncü olarak gelir, yerleşir. Boş bir habitatta yerleşen ilk bitkiler de bu şekilde nitelenir.

Ötrafikasyon: Bir ekosistemin tamamında veya ekosistemin belirli kısımlarında besin maddelerinin artması, zenginleşmesi olayını niteleyen bir terimdir. Bir ekosistemde besin maddeleri verimini ve fotosentez ürünlerini arttırma hususunda etkili olan tüm süreçlerin toplu ifadesidir. Örnekler: Deterjanlı sularla göllerde fosfatın artması ve buna bağlı olarak su bitkilerinin biyolojik kitlesinin artması, gübreleme ile toprağın besin elementlerince zenginleşmesi ve dolayısıyla bitkisel ürünlerin artması gibi. (Eutrophierung/eutrophication).

Özümleme Ürünleri: Yeşil bitkilerde fotosentez sonucunda ortaya çıkan, karbonhidratlar ve protein gibi maddelere verilen isimdir. Bu ürünlerin bir kısmı, üretim yapan bitkinin kendi ihtiyaçları için kullanılır, geri kalan kısmı ise çeşitli organlarında depolanır.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 43 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment