Toprak Verimlilik Yönetimi
5 (1)

toprak ve yeşil bitkiler

Toprak Verimlilik Yönetimi Sağlıklı bitki gelişimi, yüksek bitkisel üretim kapasitesi ve ürün kalitesi; tarım yapılan bölge ve yerin iklim özellikleri, toprak yapısı, dokusu ve kalitesi, mikroorganizma popülasyonu, bitki beslenme ve bakım (gübreleme, sulama, budama, ilaçlama ve yabancı ot temizliği vd. ) programları ile yakından ilgilidir. İklim ile ilgili dezavantajları kısmen yenebilmek için her şeyden önce tarım yapılacak bölge ve yerin iklim özellikleri dikkate alınarak iklime uygun türler seçilmelidir. Oluşturulan bahçenin ve ekili alanın çevresi sık ve uzun “özellikle yaprak dökmeyen” ağaçlardan oluşan koruyucu ve rüzgar kesici çitle çevrelendiğinde soğuk hava…

Read More