Kimyasal Gübreler ve Olumsuz Etkileri

Kurak topraklar, fazla gübreleme

Kimyasal Gübreler ve Olumsuz Etkileri
Azotlu gübre çeşitlerinde nitrat tuzları, amonyum tuzları ve diğer farklı bileşikler bulunmaktadır. Azot bitkiler tarafından direk absorbe edilir fakat amonyak veya amonyum tuzları önce toprak bakterileri yardımıyla nitratlara dönüştürülür. Azot içeren gübreler en büyük hammaddesi, hidrojen ve azotun reaksiyona girmesi sonucu çıkan amonyaktır.

Kimyasal Gübrelerin Toprak ve Su için Yan Etkileri Nelerdir?
Kimyasal deniler gübre çeşidi, toprakta bulunması gereken inorganik maddeleri desteklemek amacıyla üretilir. Üretim aşamasında doğal olmayan yöntemler kullanıldığı için bu gübrelere kimyasal gübreler denir.

Kimyasal gübreler toprakla temas ettiği andan itibaren toprakta bulunan organizmaların çalışmasını olumsuz etkiler. Toprağın zamanla pH değerinde düşüşe sebep olur.

Topraktaki reaksiyonlar sonucu mikroorganizmal denge bozulur. Yapısı bozulan toprakta bitki ve böcek atıkları eskisi gibi parçalanamaz. Bu durum geri dönüşüm hızını arttıracağı için toprak fakirleşir.

Kimyasal Gübrelerin Başlıca Zararları Nelerdir?
Toprakta eksik bulunan veya alınamayacak durumda olan besin elementlerinin kimyasal yöntemler kullanılarak elde edilmesine kimyasal gübreler denir. Kimyasal gübreyi üretirken esas olarak besin elementleri seçilir. Bu durumdan kaynaklı olarak, toprak yapısı düşünülmez.

Bozuk toprak yapısına sahip bir toprağa verilen kimyasal gübreden bitki yeteri miktarda faydalanamaz. Çok uzun süre yapılan gübreleme işlemleri sonunda besin ihtiyacını karşılayan bitki normal olması gereken gelişimi gösterir.

Yoğun kimyasal gübrelemelerin sonucunda toprak yapısı günden güne fakirleşecektir. Toprak yapısının fakirleşmesinde biyolojik faaliyetlerin kimyasal gübrelemeden etkilenerek azalması temel nedendir. İleriki dönemlerde yoğun verim düşüşü meydana gelecek ve çiftçi emeğinin karşılığı asla alamayacaktır.

Yoğun kimyasallar gübrelemeler sonucu, topraktaki organik madde miktarı azalacaktır. Humus ve biyolojik madde miktarı seviyesi düşecek, canlı aktivitesi bozulacaktır. Toprağın üst kısımlarında kumlaşma meydana gelirken, yavaş yavaş alt kısımlar sertleşecektir.

Kimyasal gübreleme sonucunda topraklarda şu durumlar meydana gelir;
? Tuz miktarının yükselmesi,
? Mikroorganizma faaliyetlerinin düşmesi,
? Yeraltı sularının kirlenmesi,
? Ürün kalitesinin düşmesi,
? Topraktan yeterince verim alınamaması,
? İleriki dönemlerde toprakta erozyon yaşanması gibi etkileri olacaktır.

Kimyasal Gübrelemenin Çevre Üzerindeki Etkileri
Kimyasal gübrelerin çevreye de olumsuz etkileri vardır. Toprağın doğal yollardan elde etmesi gereken besinler, kimyasal yöntemlerle toprağa verilir. Kimyasal gübrelemedeki temel amaç, bitkilerin bekleme yeri ve besin kaynağı olan topraktan maksimum verim almaktır. Yeterli bir şekilde bitki gelişmesi ve yüksek verimli kaliteli besinler elde etmektir. Bunları yaparken kimyasal gübreler maalesef çevreye zarar vermektedir.

Kimyasallarla Gübreleme Yönteminin Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri Şunlardır;
? Suda bulunan nitrat miktarının yükselmesi
? Toprak yüzeyinin aşınması
? Kimyasal gübrelerin sulara karışarak, akarsu ve nehirlerde fosfat miktarının yükselmesi,
? Aşırı kimyasal gübreleme sonucu, bitkilerinde zararlı maddelerin yoğunlaşması
? Atmosfere salınan azot oksit gibi gazların yayılması

Kimyasal Gübreleme Yönteminin Toprak Sistemi Üzerinde Olumsuz Etkileri
Kimyasal gübreleme yöntemi maalesef az gelişmiş toplumlarda yanlış bir algı yaratmaktadır. Çok fazla kimyasal gübre kullanarak daha fazla verim alabileceğini düşünen çiftçiler, aslında büyük bir yanılgının ortasında kalmaktadırlar. Kısa vadede yarar sağlayabilen bu tip kimyasal gübreler, çok kısa zamanda toprakta olumsuz etkilere sebep olacaktır. Bu tip kirletici maddelerin toprakta meydana getirdiği hasarlar, ileriki dönemlerde üretimde düşüklük, kalitesiz ve bozuk ürünler meydana getirecektir.

Bilimsel esaslara aykırı şekilde yapılan kimyasal gübreleme sonucunda, toprakta kirlenme, toprak reaksiyonlarının değişmesi, toprağın içinde bulunan maddelerin dengesinin bozulması, toprak içerisindeki mikroorganizma ve canlıların zarar görmesi gibi etkenler doğuracaktır.

Kimyasal Gübrelerin Ülkemizde Kullanımı
Ülkemizde çok farklı çeşitte gübreler kullanılmaktadır. Bölgenin yapısı, arazinin büyüklüğü ve halkın bilgi birikimi bu konuda önemlidir. Halk bilinçsiz bir şekilde kimyasal gübre kullanımına özendirilmemelidir. Ülkemizde bazı bölgelerde kullanılan kimyasal gübreler, olumlu sonuçlar vermektedir. Dengeli ve iyi toprak analizi bu olumlu sonuçların temel nedenidir. Yanlış ve bilinçsiz kullanılan kimyasal gübreleme yöntemi hem sağlıksız besinler üretilmesine sebebiyet verecek hem de sağlıksız bir toprak yapısına sebebiyet verecektir. Sağlık toprak yapısından dolayı, çiftçiler ileriki dönemlerde ekonomik sıkıntılar yaşayacaktır. (gubrekapimda.com)

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 570 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment