Hayvan gübresi

Hayvan gübresi

Hayvan gübresi
Hayvan gübresi, hayvanların sıvı ve katı dışkıları ile altlıkların muhtevasından oluşmaktadır. Hayvan gübresi sebze ve meyve yetiştiriciliğinde yardımcı gübre olarak kullanılmaktadır.

Hayvan gübresi, çiftlik gübresi ve ahır gübresi olarak adlandırılmaktadır. Çiftlik gübresi ve ahır gübresi çiftlik ve ahırda beslenen koyun, keçi, at, eşek, sığır, manda ve domuzdan elde edilmektedir.

Hayvan gübresi deyince aklımıza, koyun gübresi, keçi gübresi ve sığır gübresi gelmektedir. Koyun gübresi, keçi gübresi ve sığır gübresinden nasıl yararlanabiliriz, kısaca inceleyelim.

Organik gübrelerin içeriğinde makro ve mikro bitki besin maddeleri yoğun olarak bulunmaktadır. Bu maddelerin dışında bazı faydalı mikroorganizmalar da organik gübrelerin bünyesinde yer almaktadır. Bu sebeple organik gübreler çok yönlü etkiye sahiptir. Organik gübreler, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerinde olumlu etkide bulunurlar.

Tarım alanlarında çeşitli tarımsal işlemlerden dolayı organik madde oranları zamanla azalmaktadır. Bu durum toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini olumsuz etkilemektedir. Tarım alanlarında azalan organik madde miktarını karşılamak amacıyla organik gübreleme yapılması şarttır. Fakat yapılacak organik gübrelemede, gübrenin besin değerlerinin istenilen düzeyde olmasına dikkat etmelidir. Organik gübrelemede en önemli noktalardan biri, gübrenin, toprakların iyi özelliklerini artırıcı kalitede olmasıdır.

Bunu da oku :  Leonardit Tipleri

Hayvansal gübreler, bitki besin maddelerinin yüksek oranlarda bulunduğu gübrelerdir. İçerdikleri azot, bitkilerin kullanabileceği formdadır. Tavuk gübreleri fosfor açısından zengin gübrelerdir. Nem oranı % 80?in altında olan 1 ton çiftlik gübresi ve tavuk gübresindeki besin maddeleri değeri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Hayvan Gübresi Faydaları:

  • Hayvan gübresi, kullanılan bölgede yer altı ve yer üstü sularında kirliliğe sebep olmaz.
  • Çiftlik gübresi, bazı özelliklerinden dolayı toprağın organik maddesini arttırmaktadır.
  • Ahır gübresi veya başka bir deyişle çiftlik gübresi hava ve çevre kirliliği yaratmaz.
  • Çiftlik gübresi toprağın bitki besin değerinin artmasını sağladığı bilimsel olarak ta kanıtlanmıştır.
  • Hayvan gübresi veya diğer adı ile ahır gübresi toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Toprağın hava alması geliştiği için bitki köklerinin gelişimini sağlar.
  • Organik tarım için hayvan gübresi önemlidir. Üreticilerin isteklerinin yerine getirmesinde önemli bir yere sahiptir.
  • Hayvan gübresi, üreticilerin birim alanda verim almasında artış sağlamasında önemli rol oynar.
  • Çiftlik gübresi, yetiştiricilerin daha fazla kimyasal gübre kullanımını önler.
  • İnsanların tüketimi için yetiştirilen gıdaların daha sağlıklı oluşmasında önemli bir yeri olan çiftlik gübresi, yetiştiriciler tarafından kullanılması önemlidir.
Bunu da oku :  Koyun gübresi ve faydaları

Hayvan gübresi, hem organik tarımda hem de diğer bitki yetiştiriciliğinde önemi ve yeri tartışılmaz.

Hayvan Gübresinin Değeri:
Gübrenin değeri, hayvanın yaşından beslendiği yeme göre değişiklik göstermektedir. Hayvanların altına serilen altlıkların muhtevasına göre de değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Gübre kalitesi hayvanların besinleri sindirme şekline göre de değişebilir.

Hayvan gübresi bitki besinleri bakımından gübrenin saklanmasından kuru ve sıvı olmasına göre değişiklik göstermektedir.

Hayvan gübresi gübre içerisindeki su miktarına göre ikiye ayrılır.
1- Kuru Gübreler: Bu gübreler sıcak gübre dediğimiz koyun gübresi, keçi gübresi, at gübresi, eşek gübresinden oluşan gübrelerdir. Sıcak gübreler bitki besinleri açısından oldukça zengindir.

2- Sıvı Gübreler: Bu gübreler soğuk gübreler dediğimiz sığır gübresi, manda gübresi ve domuz gübresidir. Sıvı gübreler direk olarak toprağa pülvarize olarak ta atılabilmektedir.

Hayvan gübresi kalitesinin artması ve azalması, saklanması ile yığılarak çürütülmesi gibi faktörlere bağlıdır.

Çiftlik gübresi veya başka bir deyişle ahır gübresi tarlaya atılmadan önce çürütülmesi gereklidir. Gübrenin çürütülmesi için iki yol vardır.
1- Sıcak Çürütme: Ahır gübresi gübreliğe açık ve bağımsız bir şekilde dökülerek yapılmaktadır. Yığın olarak dökülen hayvan gübresi belli bir süre sonra ısınmaya başlayacaktır. Halk dilinde buna yanma denmektedir. Gübre içindeki ısı 65 dereceye kadar çıkabilir. Bu sıcaklık yakalandığı anda hayvan gübresi su ile sıkıştırılmalıdır.

Bunu da oku :  At gübresi alım | satım

Bu çürütme sisteminde bir çok zararlı mikroorganizmalar öleceğinden, sıcak çürütme ile elde edilen hayvan gübresi bitki besinleri kalitesi yüksek olacaktır.

2- Soğuk Çürütme: Çiftlik gübresi ahırdan çıkarıldıktan sonra gübreliğe konulur konulmaz su ile sıkıştırılarak çürümeye bırakılması sistemidir. Bu sistem daha ziyade kesif yemle beslenen hayvan gübresinde uygulanmaktadır. Bu sistem gübre içindeki ısı fazla yükselmediği için soğuk çürütme ismini almıştır.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]
(Visited 533 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment