Toprak Altı Gübreleme Makinesi
5 (1)

Toprak Altı Gübreleme Makinesi

Gübre ve Gübreleme Bitkisel üretimde amaçlanan verim ve kaliteye ulaşmak için içerisinde bir veya birden fazla bitki besin maddesi bulunan organik veya inorganik bileşiklerin toprağa veya doğrudan doğruya bitkiye verilmesidir. Gübrelemenin başlıca iki amacı vardır. Bunlar; 1- Toprakları bitki besin maddelerince zenginleştirmek, 2- Toprakların fiziksel ve biyolojik özelliklerini düzeltmek suretiyle yetiştirilecek bitkiye daha iyi bir gelişme ortamı sağlamaktır. Helezonlu Toprak Altı Gübre Makinesi Ağaçlar İçin Helezonlu Toprak Altı Gübre Makinesi sıraya dikilmiş her çeşit meyve bahçelerinde ağaç sıra arasına göre piston kumandayla kendisini ayarlayabilen kimyasal ve organik gübreleri ağaç taç…

Read More