Gübre Seperatörleri
5 (1)

Gübre Seperatörleri

Gübre Seperatörleri Gübre seperatörleri lif ihtiva eden katı-sıvı karışık malzemelerin mekanik olarak seperasyonu, bir başka deyişle katı ve sıvı fazlarını ayrıştırmak için dizayn edilmiştir. Seperatörler gübre çukurundan pompa yardımı ile tahliye ettiğiniz gübreleri katı ve sıvı olarak ayrıştırmanıza yardımcı olur. Pompa yardımı ile seperatöre aktarılan gübre %65 – %75 arası nem oranı ile katı gübre seperatörden çıkar, nem oranı düşük katı fraksiyon, askıda katı madde oranı düşük sıvı fraksiyon elde eder. Buradan çıkan katı gübreyi yığın tekniği ile istiflenir. Çıkan sıvı gübreyi tekrar sıvı gübre çukurunuza tahliye ederek, belli bir…

Read More