Göztaşı, Bordo Bulamacı
5 (1)

Göztaşı, Bordo Bulamacı

Göztaşı, Bordo Bulamacı Göztaşı: (bakır (II) sülfat, pentahidrat) Formülü: CuSO4H2O. Göztaşı; mavi vitriyol; Roma vitriyolü; Salzburg vitriyolüdür. Doğada kalkantit minerali olarak bulunur. Büyük, mavi ya da ultramerin triklinal kristaller ya da açık mavi toz. Havada yavaşça çiçeklenir. 30°C`de 2 molekül, 110°C`de 2 molekül ve 250°C`de son kalan suyunu yitirerek susuz biçime geçer. Suda çok, metanol ve gliserinde oldukça çözünür. Elde Edilmesi: Bakır sülfat pirit küllerinden ya da metalik bakırdan yola çıkılarak elde edilir. Bakırlı piritlerden Demirli piritler çoğu kez biraz bakır içerirler ve bakır piritlerin kavrulması sonucunda geriye kalan oksitlerde…

Read More