Solucan Gübresi Analizini Nerede Yaptırmalıyım?
5 (1)

Solucan Gübresi Analizi

Solucan Gübresi Analizini Nerede Yaptırmalıyım? Solucan gübresinin analizi tüm gübre üreticilerin aklında bir soru işareti oluşturmaktadır. Solucan Gübresi Analizi, Hayvansal Yan Ürün ve Bunların Türev Ürünlerinden Üretilen Organik Gübre ve Toprak Zenginleştiricilerle “İlgili Uygulama Talimatı”na göre yaptırılması gereken mikrobiyolojik analizleri içermektedir. Talimatta belirtilen limit değerleri aşağıdaki gibidir. Limit değerler baz alınarak yapılan laboratuvar analizleri neticesinde raporlama yapılır. Gübre işlendikten hemen sonra, ya da işlem sırasında temsili amaçla gübreden alınan temsili örnekler, aşağıdaki standartları karşılamalıdır: Escherichia coli ; n =5, c = 5, m = 0, M = 1000, 1 gramında;…

Read More