Solucan Gübresi Terimler Sözlüğü

Solucan kültür havuzu

Solucan Gübresi Terimler Sözlüğü
Solucan gübresi üreticilerinin kendi aralarında kullandıkları terimler vardır. Bu terimler kimi zaman başkaları tarafından bilinmese de aslında hepsi bilinen kelimelerdir. Yazımızın başında ilk olarak solucan gübresinin ne olduğundan bahsedeceğiz.

1) Solucan Gübresi (Worm Casting):
Nasıl ki büyükbaş hayvanın yanmış olan dışkısına doğrudan gübre diyorsak, solucanın dışkıladığı maddeye gübre dememiz gerekiyor. Bu nedenle, doğrudan solucanın dışkıladığı ve içinde başka herhangi bir ayrışmış ek madde olmayan ürüne solucan gübresi dememiz gerekir.

Solucan gübresi bazı kesimler tarafından solucandan oluşan gübre olarak bilinmektedir. Fakat bu yanlış bir bilgidir. Solucan gübresi, kırmızı kaliforniya solucanının dışkıladığı, içine ekstra bir ürün katılmayan organik gübredir. Diğer gübrelerden farklı olarak organik tarıma büyük katkı sağlar ve %100 doğaldır.

2) Solucan Humusu – Vermikompost (Vermicompost):
Solucan gübresinin de (worm casting) içinde bulunduğu genel kompost karışımı. Solucanlar içinde bulundukları sistemde kendilerine verilen tüm atıkları tüketemezler. Bu nedenle, sistemde bulunan diğer canlıların da tüketimleri sonucu elde edilen son ürün sadece solucan dışkısı olmamakta, içinde diğer ayrışmış maddeler de yer almaktadır. Bu nedenle buna solucan humusu, solucan kompostu veya vermikompost denilmesi gerekir. Verm-: solucandan gelen; -kompost: solucan dışı ayrışmış maddelerden gelen anlamında kullanılmaktadır; bu nedenle ikisinin bir arada bulunduğu maddeye vermi-kompost denir.

Bunu da oku :  Solucan Gübresi Üretim Tesisi Maliyetleri

Vermikompost kelimesi birçoğumuz için yabancı gelebilir. Aslında bu kelime de bildiğimiz bir kelimenin farklı tercüme edilmesinden kaynaklanır. Solucan humusu olan vermikompost, solucan gübresinin karışımlı halidir. Kelime kökenine indiğimizde Verm: solucandan gelen -kompost: solucan dışı ayrışmış maddelerden gelen anlamına gelmektedir. Bu maddenin oluşumu solucanlar gübre oluştururken, aynı bölgede bulunan organizmaların son ürünlerinin gübreye karışmasından kaynaklanır.

3) Sıvı Solucan Gübresi (Liquid Worm Fertilizer):
Bu ürün, çeşitli teknolojiler kullanılarak elde edilen ve raf ömrü uzun olan, eğer doğru tekniklerle elde edilmişse çoğunlukla bitkiler için gerekli olan tüm besinleri içeren sabit içerikli bir üründür. Üretim tekniği ve ürün eldesinin zorluğu ve kıtlığı nedeniyle fiyat olarak katı gübreye göre daha pahalı olabilmektedir. Bu sıvı gübre iyi kalite katı solucan gübresinin teknolijinin de yardımıyla entegre tesislerde üretilmesiyle elde edilir. Muhtemelen içerikteki bakterileri dorment halde tutmak için çeşitli koruyucu maddeler içerdiği için raf ömrü daha uzundur.

Sıvı solucan gübresi, teknolojik yollarla çeşitlendirilen, farklı yollarla raf ömrü uzatılan ürünlerin başında gelir. Doğru yollarla üretildiği takdirde bitkiler için oldukça yararlı olan sıvı solucan gübresinin fiyatı diğerlerine göre pahalı olabilmektedir.

4) Solucan Humusu Çayı (Vermicompost Tea):
Bu kavram, 2 nolu üründen elde edilen ve humusun su içine daldırılmasıyla ve havalandırılmasıyla temin edilen sıvı gübreyi karşılamaktadır. Bu çayın içinde saf solucan gübresinin yanısıra diğer canlılar tarafından ayrıştırılmış ve hatta henüz tam olarak ayrışmamış maddeler de yer aldığı için elde edilen ürün hemen kullanılmalıdır. Çok uzun süre dayanmaz. Daha güvenli olarak kullanabilecek bir üründür.

Solucan humusu çayı, vermikompost maddesinin su içine daldırılması ve havalandırılması ile elde edilen üründür. Bu ürün sıvı solucan gübresini karşılamaktadır. Solucan humusu çayı oluşturulurken içine ortamda bulunan diğer organizmalar tarafından ayrıştırılmış maddelerde dahil olur. Fakat bu ürünün tek dezavantajı süredir. Uzun süre dayanmayan solucan humusu çayı hemen kullanılması gerekmektedir.

Bunu da oku :  Solucan Gübresi ve Faydaları

5) Sızıntı suyu (Leachate):
İşte en çok tartışılan ve karıştırılan tanımlama budur. Kimisi, vermikompost üretimi esnasında sistemden süzülen suya (sızıntı suyu: leachate) sıvı gübre demektedir. Oysa bu yanlıştır. Bu ürünün adı sızıntı suyudur (leachate) çeşitli tehlikeler de içermektedir. Örneğin, sadece solucanların sölom sıvısı ve solucan gübresinden süzülen besleyici sıvıyı içermez, aynı zamanda henüz kompostlaması tamamlanmamış atıklardan gelen sıvıyı da içerir. Bu da tekdüze bir ürün elde edilememei anlamına gelir ve ayrışmamış atıklardan gelen sıvı ham olduğu için zararlı bakteriler de içerebilir. Dikkatli kullanılması gereken bir üründür. Eğer daha önce yeterince havalandırılmış ise kapalı bir kapta daha uzun süre dayanabilir. Raf ömrü daha uzundur.

Sızıntı suyu, solucan gübresi terimlerinin içinde en çok karıştırılan terimlerden biridir. Çünkü üreticilerden bir kısmı bu tanımı vermikompost üretiminde süzülen suya verilen isim olarak nitelendir. Fakat bu tanımlama yanlıştır. Sızıntı suyu solucanların sölom sıvısı + solucan gübresinden süzülen yararlı sıvı + kompostlanması bitmeyen atıklardan gelen sıvının birleşimi ile gerçekleşir.

Bunu da oku :  Solucan Yetiştiriciliği

6) Solucan suyu (Vermiwash):
Bu ürün ise solucan humusu çayına benzer bir teknikle üretilen ama ondan daha farklı bir ürün olan sıvı gübredir. Bu ürün yararlı besin maddelerinden çok solucanların sölom sıvısını elde edilmesi esasına dayanır. Uygulamada daha çok yaprak gübresi olarak ve bitki hastalıkları baskılayıcısı olarak kullanılır. Bu teknik genel anlamda en az kullanılan ve en az bilinen tekniktir. Solucan humusu çayı üretiminde olduğu gibi havalandırma yapılmadığı için elde edilen ürün daha uzun bir raf ömrüne sahiptir. Kullanımı daha güvenlidir.

Solucan suyu, ürünlerde kullanılan sıvı gübredir. Solucanların sölom sıvısının elde edilmesi esasına dayanan solucan suyu, yaprak gübresi olarak ve bitki hastalıkları baskılayıcısı olarak kullanılır.

Gübreleme, Solucan Gübresi, sıvı solucan gübresi, sızıntı suyu, solucan çayı humusu, solucan gubresi, solucan suyu, vermikompost

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment