Sera Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Sera Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Sera Yetiştiriciliğinde Gübreleme
Sera yetiştiriciliğinde hangi gübreler kullanılır? Serada gübreleme nasıl olur? Gübreleme için hangi gübre faydalıdır?

Sera Nedir?
Bitkilerin yaşayabileceği uygun hava ve çevre şartlarını oluşturmak için, cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren malzemelerden yapılmış olan, örtülü yapı elemanlarına sera denir. Ortam ılıman iklime sahip bir ortam ise ve meyve-sebze yetiştiriciliği yapılıyorsa, genel olarak sebze yetiştirilen seralarda cam örtü, meyvelerde ise plastik örtü altında sera yapılmaktadır. Bu nedenle Türkiye de meyve ve sebze yetiştiriciliği genel olarak Akdeniz ve Ege bölgesinde yapılmaktadır. Bunun nedeni ise bu bölgelerdeki iklimin diğer ortamlara göre daha ılıman olmasıdır.

Seracılık
Seralarda tarım ürünlerinin yetiştirilmesi işlemi seracılık olarak tanımlanır. İklimin etkisinin olduğu bölge ve alanlarda iklim etkisini ortadan kaldırmak için tasarlanmış seralarda mevsimi olmayan meyve ve sebzeler istenildiği zaman daha verimli olarak üretilebilmektedir.

Ülkemizde Seracılık Hangi Bölgelerde Yapılır?
Ülkemizde seracılık ılıman iklim koşullarının hüküm sürdüğü, Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülmektedir. Fiziki görünümlerine göre seralar üç grupta toplanırlar: çatısız seralar, tek çatılı seralar, çok çatılı seralar. Çatısız seralar, çok meyilli arazilerde iki duvar arasında kurulur. Tek çatılı seralar, düz ve küçük arazide kurulur. Çok çatılı seralar, düz ve geniş arazide kurulur. Yüksekliklerine göre seralar alçak çatılı ve yüksek çatılı olmak üzere iki grupta toplanırlar. Alçak çatılı seralar: Serada yetişecek bitkiler kısa boylu veya bölge soğuk ve rüzgarlı ise alçak çatılı sera kurulur. Yüksek çatılı seralar: Sıcak bir bölge ise yada sera’da yetişecek bitkiler uzun boylu ise yüksek çatılı sera kurulur.

Bunu da oku :  Solucan Gübresi Örnek Kullanım Tablosu

Tüm dünyada olduğu gibi özellikle ülkemizde son yıllarda örtü altında yapılan yetiştiricilik hızla gelişme göstermiş ve örtü altında yapılan yetiştiricilik üç yüz bin dekar alana ulaşmıştır.

Bölgenin olumsuz ekolojik artlarının etkisinin azaltmak amacı ile örtü altında (alçak tünel, tünel, sera) yapılan yetiştiricilikte, açıktaki artlarda yapılan yetiştiricilikte olduğu gibi bitkiler gelişmeleri için gelime ortamından birçok element alırlar. Bunların sayısı 74 kadardır. (Haliova, 1996). Bu miktar elementin ancak bir kısmı (20 kadar) mutlak gerekli bitki besin elementidir (Mengel ve Kirkby, 1987; Bergman, 1992; Marschner, 1995). Mutlak gerekli bitki besin elementlerinin bitkide bulunu miktarları veya bitki bünyesindeki işlevleri dikkate alınarak birçok araştırıcı tarafından “Makro” ve “Mikro” element tanımlaması ile sınıflandırılmaktadır. Bu bitki besin elementlerinden karbon (C), oksijen (O), hidrojen (H), azot(N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve kükürt (S) makro element, demir (Fe) mangan (Mn), çinko (Zn), bakır (Cu), bor (B), molibden (Mo), klor (Cl), kobalt (Co) ve silisyum (Si) mikro element olarak tanımlanmıştır. Bitkiler ihtiyaç duydukları bu makro ve mikro besin elementlerini gelime ortamından kökleri ile alabildikleri gibi, toprak üstü organları olan yaprak, dal-sürgün ve gövdeleri ile de alabilmektedirler. Bitki besin elementlerinin büyük bir kısmı kökleri vasıtası ile kök gelime ortamından alınmaktadır. Makro ve mikro besin elementlerinin alını formları ve yerleri Çizelge 1’de verilmiştir (Mengel ve Kirkby, 1987; Schroeder, 1984).

Sera şartlarında modern tarım tekniklerini kullanarak üretim yapanların ana amacı birim alandan fazla miktarda ve kaliteli ürünü pazar değeri en yüksek olduğu dönemde elde etmektir. Bu amaca ulaşmada yetiştirme tekniklerinin ve bitki koruma uygulamalarının yanında sulama ile birlikte dengeli gübre kullanımının önemi çok büyüktür. Sera bitkilerinin gübrelenmesinde özellikle sera ve örtü altında yetiştiriciliği yapılan sebzeler ve bazı süs bitkileri ile çilek ve kavun yetiştiriciliğinde gübrelemenin temel ilkeleri ele alınmaktadır.

Solucan Gübresi Kullanımı
Solucan gübresi Türkiye’de çok geç tanışılan ancak şimdilerde yoğun talep gören bir yöntem. Solucan gübresi kullanılan seralarda kimyasal kullanımı yarı yarıya düşmektedir. Ve zaman içerisinde de toprak tamamen organik hale dönüşmektedir. Bu nedenle de seralarda organik meyve ve sebze yetiştiriciliği için en çok tercih edilen bu gübredir.

Bunu da oku :  Solucan Gübresi Terimler Sözlüğü

Büyükbaş hayvan gübreleri kurutularak elekten geçirildikten sonra toz haline getiriliyor. Bu tozlarla da solucanlar besleniyor. Solucanlar yaklaşık olarak 6-7 ay süreyle bu yemle besleniyor ve gübreyi sindirerek yeni bir gübre elde ediliyor. Çok emek isteyen bir iş olsa da solucan gübresine olan talep sayesinde bu iş severek yapılıyor.
Solucan gübresinin seralarda en çok tercih edilmesinin ilk sebebi organik tarım yapmak. İkinci sebep ise bu gübre ile yetiştirilen meyve ve sebzelerde raf ömrünün daha uzun olması. Bu sebeple ticari amaçlı yapılan seracılıkta sıklıkla solucan gübresi tercih ediliyor. Ayrıca daha önce kullanılan kimyasal gübreler toprağı tüketirken bu gübre ise toprağı yeniliyor.

Yarasa Gübresi Kullanımı
Milyonlarca yarasa yakaladıkları beş böcekten birisini kendisi yerken kalanlarını ise mağarada fermente için biriktirirler. Bu birikenler içerisinde bütün elementleri içeren organik maddelerdir. Doğal bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Yarasa gübresi aslında bir böcek özütü olduğu için tamamen organik ve besleyici bir gübredir. Bu gübreyi hiçbir insanın laboratuvar ortamında yapması mümkün değildir.

Bunu da oku :  Keçi gübresi alım | satım

Yarasa Gübresi Yararları
İçerisinde bol miktarda fosfor, kalsiyum, potasyum, azot, karbon gibi pek çok besin öğesi barındırır. Bu nedenle de toprakta organik karbonun depolanmasını sağlar. Bu durum da toprağın verimliliğini önemli ölçüde arttırır.


Serada hayvan gübresini dağıtma işlemi

Ahır Gübresi Kullanımı
Ahır gübrelerinin niteliği; hayvanın cinsine, yanına, beslenme durumuna (yediği yemin cinsi ve miktarına, ahır tipine ve gübrelerin olgunlaşma tekniğine bağlı olarak değişmektedir. Kümes hayvanlarından elde edilen gübrelerde kümes hayvanının yumurta veya et üretimine göre yetiştirilmesi gübrenin niteliği üzerine etkili olmaktadır. Bu nedenle sera üretiminde kullanılacak hayvansal kaynaklı gübrelerin satın alınmasında ve kullanılmasında yukarıda belirtilen hususları dikkate almak gerekir. Ahır gübrelerinin etkinliği sadece toprak verimliliği yönünden (daha sonraki bölümde geni olarak verilecektir) olmayıp, bünyesinde ihtiva ettiği makro ve mikro besin elementleri nedeni ile de kullanılmaktadır. Özellikle organik tarım (ekolojik tarım) ve sürdürülebilir tarım
tekniği eklinde yapılan örtü altı yetiştiriciliğinde ahır gübrelerinin besin maddesi içeriği göz önünde tutulmalıdır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 29 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment